Dövlət Rüsumları

Sənədlərin sorğu əsasında alınması (hər sənəd üçün)

Azərbaycan Respublikasına Qayıdış Şəhadətnaməsi

Məhkumuq haqqında arayış – 10£

Vətəndaşlığa xitam verilməsinə görə vəsatətin rəsmiləşdirilməsi –60£

Subaylıq haqqında arayışın verilməsi – 10£

İmzaların həqiqiliyinin notarial təsdiqi – 20£

Nikahın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsi – 10£

Müxlətif məzmunlu konsulluq arayışları – 10£

Doğum və ölüm haqqında şəhadətnamələr Səfirlik tərəfindən rüsumsuz rəsmiləşdirilir

Search in archive