Consular fees

Sənədlərin sorğu əsasında alınması (hər sənəd üçün)
 
(Citizenship Identification, Criminal Records Check - CRC )  – 10£

Azərbaycan Respublikasına Qayıdış Şəhadətnaməsi – Emergency Travel Document  – 10£

Vətəndaşlığa xitam verilməsinə görə vəsatətin rəsmiləşdirilməsi –60£

Subaylıq haqqında arayışın verilməsi – 10£

İmzaların həqiqiliyinin notarial təsdiqi – 20£

Nikahın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə - Marriage registration and certificate – 10£

Müxlətif məzmunlu konsulluq arayışları – 10£

Doğum və ölüm haqqında şəhadətnamələr Səfirlik tərəfindən rüsumsuz rəsmiləşdirilir

Search in archive