Notarial issues

ETİBARNAMƏ / ƏRİZƏ (İMZA HƏQİQİLİYİNİN TƏSDİQİ)

 

Tələb olunan sənədlər:

Vətəndaş tərəfindən öncədən tərtib olunmuş etibarnamə/ərizə mətni (şəhər və tarix qeyd olunma şərti ilə, mətnin məzmunu Azərbaycan Respublkasında təqdim olunacağı orqan və ya müəssisə ilə öncədən dəqiqləşdirilsin )

Etibar edən şəxsin/ərizəçinin etibarlı Azərbaycan Respublikası ümümvətəndaş pasportunun əsli

Səfirlikdə ödəniləcək dövlət rüsumu – 20 £

 

QEYDLƏR:

Eibarnamə/ərizə mətninin məzmununa görə Səfirlik məsuliyyət daşımır (Səfirlik tərəfindən yalnız vətəndaşın imzasının həqiqiliyi təsdiqlənir)

İcra müddəti – 3 iş gününə qədər

Vətəndaş yuxarıda sadalanan sənədlər ilə birlikdə şəxsən Səfirliyə gəlməlidir.

Qeyd olunan əməliyyatların poçt vasitəsilə həyata keçirilməsi mümkün deyil.

 

TƏRCÜMƏNİN TƏSDİQİ

 

Tələb olunan sənədlər:

Tərcümə olunacaq sənədin əsli

Sənədin öncədən tərtib olunmuş tərcüməsi

Sənədləri təqdim edən vətəndaşın Azərbaycan Respublikası ümümvətəndaş pasportunun əsli

 

Səfirlikdə ödəniləcək dövlət rüsumu:

tərcümənin düzgünlüyünün notariat təsdiqinə görə (hər səhifə üçün): - xarici dillərdən- 10 £, xarici dillərə isə- 20£

 

İcra müddəti – 3 iş gününə qədər

Qeyd olunan əməliyyatların poçt vasitəsilə həyata keçirilməsi mümkün deyil.

 

QEYD: Sənədlər tam və düzgün tərtib edilmədiyi təqdirdə icraya qəbul olunmadan müraciət edən şəxsə geri qaytarılacaqdır.

 

 

 

 

SƏNƏDİN SURƏTİNİN TƏSDİQİ

 

Tələb olunan sənədlər:

 

Surəti təsdiq olunacaq sənədin əsli

Sənədləri təqdim edən vətəndaşın Azərbaycan Respublikası ümümvətəndaş pasportunun əsli

Səfirlikdə ödəniləcək dövlət rüsumu - 10£

İcra müddəti – 3 iş gününə qədər

Qeyd olunan əməliyyatların poçt vasitəsilə həyata keçirilməsi mümkün deyil.

 

QEYD: Sənədlər tam və düzgün tərtib edilmədiyi təqdirdə icraya qəbul olunmadan müraciət edən şəxsə geri qaytarılacaqdır.

 

Search in archive