Criminal record check

The citizens of the Republic of Azerbaijan who currently don’t reside in the territory of the country and foreign citizens who previously resided in the Republic of Azerbaijan can apply to Criminal Record Check (to obtain Police Clearance Certificate) through the Embassy of Azerbaijan in the UK.

You can apply either by post or in person. Please note that the application process can take up to 40 working days.

Applicants required to send us the following documents:

  1. Photocopy of passport, national ID card, Migration card (coloured copy)
  2. Copy of pages with border crossing stamps (coloured copy)
  3. Application form (can be downloaded here) (original)
  4. Prepaid and self-addressed envelope.
  5. Consular fee of 10£, can be send either by Bank cheque or Postal Order payable to Consular Division, Embassy of Azerbaijan. (Note: consular fee is non-refundable)

The Embassy of Azerbaijan (or Consular Section of the Embassy) is not responsible for the loss of or damage to the documents during shipping.

Azərbaycan Respublikası ərazisində hal-hazıda yaşamayan Azərbaycan vətəndaşları və daha öncə Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşamış xarici vətəndaşlar haqqlarında məhkumluğun olub olmaması barədə məlumatın(arayışın) əldə edilməsi üçün Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyi vasitəsi ilə müraciət edə bilərlər.

Ərizəçilər poçt vasitəsi ilə və ya şəxsən səfirliyə gələrər müraciət edə bilərlər. Məhkumluğun olub olmaması barədə arayışın alınması 40 iş günü müddətinədək ola bilər.

Aşağıda qeyd olunmuş sənədlərin səfirliyə göndərilməsi ərizəçilərdən tələb olunur:

  1. Passportun rəngli surəti, Şəxsiyyət vəsiqəsinin rəngli surəti, Miqrasiya kartının rəngli surəti
  2. Sərhədkeçmə barədə möhürlər olan səhifələrin rəngli surətləri
  3. Ərizə forması (buradan yüklənə bilər)
  4. Üzərində adresiniz yazılmış və ödənilmiş zərf
  5. Konsulluq rüsumu 10£, Bank çeki və ya Postal Order vasitəsi ilə ödənilə bilər. Ödəniləcək hissəsinə Consular Division, Embassy of Azerbaijan qeyd olunmaq şərti ilə.

Səfirlik(və ya Konsulluq) sənədlərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi zamanı itməsinə və zədələnməsinə görə məsuliyyət daşımır.

Search in archive