2020-10-23

ATTENTION!! Citizens of the Republic of Azerbaijan who are planning to travel to the Republic of Turkey.

Türkiyə Respublikasına səfər edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pasportlarının zəruri etibarlılığı barədə

13 avqust 2020-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı olarq vizadan azad etmə haqqında Saziş” qüvvəyə minmişdir. Sazişə əsasən Türkiyə Respulikasına səfər edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pasportunun etibarlıq müddəti ən azı 6(altı) ay olmalıdır. Bu baxımdan, Türkiyəyə səfər etmək istəyən Azərbaycan vətəndaşları pasportlarının etibarlılıq müddətinə diqəətyetirməlidirlər: əgər bu müddət 6 aydan azdırsa, onlar etibarlılıq müddəti 6 aydan çox olan yeni pasport əldə edərək Türkiyəyə səfər etməlidirlər.

 

Validity period of passports belonging to the citizens of the Republic of Azerbaijan, who are travelling to Turkey

“The Agreement between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Government of the Republic of Turkey on mutual visa exemption” entered into force on 13 August 2020. In accordance with this Agreement, validity period of the passports of the citizens of the Republic of Azerbaijan wishing to travel to the Republic of Turkey, must check validity period of their passports. If the current passport validity is less than 6 months, the holder of this document should apply for a new one.

Search in archive