Criminal record check

This section describes the requirements and explains how and where you can apply for the criminal record check through the embassy in the UK.


 Azərbaycan Respublikası ərazisində məhkumluğunun olması (olmaması) barədə arayışın verilməsi.

Azərbaycan Respublikası ərazisində olduğu dövr ərzində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub olunmamasının yoxlanılması məqsədilə səfirliyə müraciət oluna bilinər.

Azərbaycan Respublikası ərazisində məhkumluğunun yoxlanılması üçün təlb olunan zaman

Azərbaycan Respublikasına mənsubiyyətin yoxlanılması məqsədilə səfirliyə müraciət edən şəxslərin sənədləri müvafiq araşdırma işlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə səlahiyyətli qurumlara təqdim edilir. Məlumatın əldə edilməsi adətən 40 iş günü müddət tələb edir.


 Tələb olunan sənədlər

1. Photocopy of passport/national ID card, Migration card

2. Cope of pages with border crossing stamps

3. Application form (can be downloaded here)

It`s generally takes up to 40 WORKING days. Prepaid envelop has to be added in case of applicant would prefer to receive certificate by post.